Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 60382Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Ypeloweg 31,31a en 33”

Logo Wierden

 

 

De percelen Ypeloweg 31, 31a en 33 bevinden zich in het buitengebied van Enter, gemeente Wierden. Alle drie de percelen beschikken momenteel over de bestemming ‘agrarisch - agrarisch bedrijf’. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn echter geheel beëindigd. Op het adres Ypeloweg 33 bevindt zich een groot oppervlakte voormalige agrarische landschapontsierende bebouwing. Initiatiefnemer is voornemens deze bebouwing (1.050m2) en de bedrijfswoning te slopen. Ter compensatie wenst initiatiefnemer een nieuwe woning te realiseren ter vervanging van de bedrijfswoning en de sloopmeters in te zetten voor de realisatie van bijgebouwen met een gezamenlijk oppervlakte van maximaal 516m2. Tevens wenst initiatiefnemer voor de bedrijfswoningen Ypeloweg 31 en 31a te voorzien van een woonbestemming, aangezien de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse gestaakt zijn.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan FORMTEXT staat vanaf 06-11-2019 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000010-ON01 .

Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 06-11-2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. .

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente.

 

 

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).