Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2019, 60309Overig

Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Intrekken Nederlanderschap

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 30 oktober 2019, onder nummer K1-1316785748, is het Nederlanderschap van Fatima Habtat, geboren op 21 november 1995 te Tilburg, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap ingetrokken. Betrokkene of haar gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Ongewenstverklaring

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 30 oktober 2019, onder nummer K1-1316785748, is de vreemdeling Fatima Habtat, geboren op 21 november 1995, van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of haar gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.