Ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Chaamseweg-Hazenberg 21’ in Ulicoten voor eenieder ter inzage te leggen. Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming van Chaamseweg-Hazenberg 21 in Ulicoten gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Tevens wordt als nevenfunctie een Horse&Bed mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPChmsewegHzberg21-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21 ligt met ingang van 29 oktober 2019 tot en met 9 december 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Het ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21 ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

 

Naar boven