Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 58639Vergunningen

Kennisgeving aanvullende stikstofinstallatie Zuidbroek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is van plan om de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit te breiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat kan worden gemengd met geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het Groningenveld. Daardoor ontstaat er zogenoemd laagcalorisch gas. Dat gas is geschikt voor cv- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en wordt via het transportnetwerk van GTS vervoerd naar de rest van het land.

Voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie Zuidbroek zijn diverse vergunningen en andere besluiten van verschillende bestuursorganen nodig. De besluiten worden, gelet op artikel 39b van de Gaswet, voorbereid door de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Van vrijdag 30 augustus tot en met donderdag 10 oktober 2019 lagen de ontwerpen van de besluiten van fase 3 van dit project ter inzage en kon iedereen hierop reageren. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de andere betrokken bestuursorganen zullen nu de definitieve besluiten opstellen die weer ter inzage komen te liggen.

Met vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, telefoon 070 379 89 79.