Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenStaatscourant 2019, 58426Vergunningen



Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Stoutenburgerlaan 5 te Stoutenburg

Logo Leusden

De gemeente heeft op 22 oktober 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer WABO-2019-044 voor een omgevingsvergunning op locatie Stoutenburgerlaan 5 te Stoutenburg. De vergunning is toegekend. Het besluit betrefthet verbouwen van een woning en het aanbouwen van een serre met terrasenbevat de volgende activiteiten:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De stukken zijn ter inzage, daarvoor kunt u een afspraak maken bij het omgevingsloket via de website van de gemeente Leusden: www.Leusden.nl

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 21 oktober 2019 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.