Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2019, 58387Vergunningen

Intrekking vergunning dierproeven en verlening nieuwe vergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Datum: 21 oktober 2019

Kenmerk: NVWA/2019/6292

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend

dat de vergunningen met kenmerk TNVWA/2012/4294 voor het verrichten van dierproeven op grond van artikel artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven én de vergunning met kenmerk TNVWA/2012/4294 voor het fokken en afleveren van proefdieren op grond van artikel 11a van de Wet op de dierproeven aan Innoser BV te Lelystad per 21 oktober 2019 is ingetrokken.