Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2019, 58385Vergunningen

Intrekking vergunning dierproeven en verlening nieuwe vergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Datum: 21 oktober 2019

Kenmerk: NVWA/2019/6296

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend

dat aan Innoser Nederland BV te Leiden onder kenmerk NVWA/2019/6296 op 21 oktober 2019 op grond van artikel 2, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven vergunning is verleend voor het verrichten van dierproeven en op grond van artikel 11a vergunning is verleend voor het fokken en afleveren van dieren met het oog op dierproeven.