Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2019, 58252Overig

Benoeming en ontslag leden Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen, Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten uit haar midden tot lid van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen te benoemen het lid A. de Vries (VVD).

Het lid M.G.J. Harbers (VVD) is op zijn verzoek door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontslag verleend in zijn hoedanigheid van lid van de commissie.

Den Haag, 15 oktober 2019

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib