Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2019, 58013Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 14 oktober 2019, onder nummer 2871013218, is de vreemdeling Randir Jagai, geboren op 30 april 1976, nationaliteit: Surinaamse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 14 oktober 2019, onder nummer 2878028360, is de vreemdeling Christian Trinidad Cruz, geboren op

29 maart 1983, nationaliteit: burger van de Dominicaanse republiek, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 oktober 2019, onder nummer 2832976124, is de vreemdeling Mohamed Mashour, geboren op

4 april 1997, nationaliteit: Marokkaanse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 oktober 2019, onder nummer 2858787064, is de vreemdeling Vasilica Mihai Tudor, geboren op 19 juni 1979, nationaliteit: Roemeense, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 16 oktober 2019, onder nummer 2872124378, is de vreemdeling Youssef el Yemlahi, geboren op

25 december 1996, nationaliteit: Marokkaanse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.