Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 57751Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan “Swifterbant-Rivierduinweg 8 (D40006)”

Logo Dronten

artikel 3.6. lid a Wro

 

Het college van Dronten maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan "Swifterbant-Rivierduinweg 8 (D40006)" ter inzage ligt. Het ontwerp wijzigingsplan maakt de verplaatsing van het zoekgebied waar het bestaande erf mag worden uitgebreid mogelijk. Het zoekgebied wordt verplaatst van de noordzijde van het erf naar de zuidzijde van het erf.

 

UU kunt de betreffende stukken van 24 oktober 2019tot en met 4 december 2019 (6 weken) inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak;.

het gehele plan is ook beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.dronten.nl.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van de gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC DRONTEN. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te maken met mw. Van den Heuvel, tel: 14.0321.

 

Na vaststelling van het wijzigingsplan door het college ligt het plan ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften en/of een voorlopige voorziening bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.

 

Dronten, 23 oktober 2019.

 

Het college van Dronten,

secretaris, drs. T. van Lenthe;

burgemeester, drs. J.P. Gebben.