Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalStaatscourant 2019, 57716Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Buitengebied, Veerstraat 2 Dreumel

Logo West Maas en Waal

U kunt het ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Veerstraat 2 Dreumel inzien en hierop reageren

Van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 is dit wijzigingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

 

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487 599 512. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het wijzigingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

 

Wat regelt dit wijzigingsplan?

Het omzetten van de agrarische bestemming op het perceel Veerstraat 2 in een bedrijfsbestemming voor opslag.

 

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl.

 

 

Beneden-Leeuwen, 23 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

De secretaris, de burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos