Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 57647Overig

Besluit van ENW Domeinbestuur van 10 oktober 2019 tot wijziging van de call for proposals NWO Open Competition Domain Science – XS, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Het ENW Domeinbestuur;

gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en artikel 2.1.2, eerste lid, van de NWO Subsidieregeling 2017;

gelet op artikel 6.3, eerste en tweede lid, van het Bestuursreglement NWO 2017, alsmede artikel 3.1, eerste en derde lid, en artikel 4.2, eerste lid, van het Domeinreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017;

overwegende dat voor de eerste deadline van de NWO Open Competitie ENW – XS, in de Staatscourant gepubliceerd op 31 mei 2019, nr. 29909, NWO een groot aantal aanvragen heeft ontvangen;

BESLUIT:

Artikel 1

De call for proposals NWO Open Competition Domain Science – XS te wijzigen als volgt:

 • a. het in paragraaf 1.2 genoemde subsidieplafond te verhogen van 2,5 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro.

  De tekst van paragraaf 1.2 wordt derhalve gewijzigd in:

  “The Open Competition Domain Science – XS will begin as a pilot project with a term of one year starting on 1 June 2019. A budget of € 2.8 million has been made available in the form of XS grants. Each project can apply for a maximum of € 50,000.

  Five separate application procedures will be held as explained in paragraph 3.3. The available budget will be distributed between these five sets of applications as follows: there is € 0.8 million available for the first set and there is € 0.5 million available for the second, third, fourth, and fifth set. The budget will be evenly distributed between groups A and B of each set of applications (see also paragraph 4.1 for details on the distribution procedure). If a part of the budget of any group remains unused it will be passed on to the next set and not to the other group within the same set.

  NWO reserves the right to increase the subsidy limit in case additional sources of funding become available, whereby it will inform the applicants of this increase in good time. Third parties may derive no rights from this condition.

  The NWO Domain Science Board has not established a formula for distributing grants between the disciplines and subdisciplines. Applications will be assessed and accepted in accordance with the assessment procedure described in paragraph 4.1.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 31 mei 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit call for proposals NWO Open Competition Domain Science – XS 10 oktober 2019.

Den Haag, 10 oktober 2019

namens het ENW Domeinbestuur, G.A. Steenbruggen domein directeur ENW