Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 57437Vergunningen



Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders en ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor het voornemen tot het realiseren van een tankstation (aspecten oprichten van een inrichting, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, en uitrit aanleggen of veranderen), aan de Vijfhuizerweg te Vijfhuizen, Hendriks Benzine Vijfhuizen B.V., Zaak 8838928, OLO-nummer: 4248887.

Logo Haarlemmermeer

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen (Bekendmakingen gemeente Haarlemmermeer-Overige-Overig) en bij de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (inclusief de daarvan deel uitmakende ontwerpverklaring van geen bedenkingen) naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking. Tegen de verklaring van geen bedenkingen als zodanig is geen rechtstreeks beroep mogelijk. De inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in de omgevingsvergunning, waartegen reeds beroep open staat.