Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 57105Convenanten

Mededeling van toetreding van het College van BenW van de gemeente Almere en het College van BenW van de gemeente Maastricht tot het Convenant CITY DEAL Zicht op Ondermijning (nr 48699)

Overwegende dat

a. de gemeente Almere een schriftelijk verzoek tot toetreding tot de City Deal Zicht op Ondermijning op 9 juli 2019 en de gemeente Maastricht een schriftelijk verzoek tot toetreding tot de City Deal Zicht op Ondermijning op 18 juni 2019, heeft verstuurd naar de secretaris van de landelijke projectgroep;

b. de gemeenten Almere en Maastricht alle voortkomende verplichtingen voortvloeiende uit deze toetreding zonder voorbehoud aanvaarden;

c. alle partijen schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toetreding van gemeenten Almere en Maastricht tot het Convenant CITY DEAL Zicht op Ondermijning en een en ander bij brief van 10 september 2019 aan de gemeente Maastricht en op 17 september 2019 aan gemeente Almere is bevestigd;

Gemeente Maastricht en gemeente Almere treden met ingang van respectievelijk 10 en 17 september 2019 toe als partij tot de City Deal Zicht op Ondermijning met alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Van deze toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De convenantpartners, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Bagchus, Directeur Democratie en Bestuur Ministerie van BZK.

Het college van B&W van de gemeente Almere, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F. Weerwind, burgemeester van Almere

Het college van B&W van de gemeente Maastricht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.M. Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht