Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 57000Vergunningen

Aanvraag vergunning voorgenomen concentratie Stichting Espria en TSN Woonzorg B.V., TSN Verzorging & Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V., Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/036568

Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een vergunningsaanvraag ontvangen. Hierin staat dat:

Stichting Espria uitsluitende zeggenschap wil verkrijgen over TSN Woonzorg B.V., TSN Verzorging & Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V.

Het is een vergunningsaanvraag in de zin van artikel 42 van de Mededingingswet. In haar besluit van 30 september 2019 heeft de ACM geconcludeerd dat voor deze concentratie een vergunning nodig is.

Wilt u reageren? Dat kan als u belanghebbende bent. Stuur uw reactie binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling naar Autoriteit Consument en Markt, Postbus 16326, 2500 BH te Den Haag. Vergeet niet hierbij zaaknummer ACM/19/036568 te vermelden.

Autoriteit Consument en Markt, voor deze: Y. Peters Teammanager Directie Zorg