Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 56885Liquidaties

Archeologisch Opgravingsteam B.V. B.V. in Liquidatie.

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 6 september door een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 6 september 2019.

De rekening en verantwoording liggen ter inzage voor een ieder tot 20 december 2019 ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ten kantore van Archeologisch Opgravingsteam B.V., Overijsselhaven 127, 3433 PH, Nieuwegein.