Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 55881VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats ’t Vijfeiken 76 te Heesch

Logo Bernheze

 

 

P.B. van der Gaag

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- Aanvrager, wonende in ’t Vijfeiken te Heesch, heeft een verzoek ingediend voor het in-stellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning;

- De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

- Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zorgt ervoor dat de aanvrager op een redelijke afstand van de woning kan parkeren.

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

- Dat in ‘t Vijfeiken een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gerealiseerd, op de in bijlage 1 aangegeven locatie.

 

Bernheze 30-9-2019

Namens deze,

P.B. van der Gaag

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de volgende manier.

• Een publicatie in de DeMooiBernhezerKrant

• En het besluit met bijlagen ligt de dag na de publicatie 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.