Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 55514Overig

Mededeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met beëindiging van het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat doet de volgende mededeling:

Met ingang van 9 oktober 2019 is het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval niet langer van kracht.

Reden hiervoor is dat er geen verdringing meer plaats vindt van Nederlands brandbaar afval uit Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties als gevolg van de overbrenging van buitenlands brandbaar afval zoals bedoeld in hoofdstuk B.10.5 van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

Dit betekent dat met ingang van 9 oktober 2019 het importplafond niet meer wordt betrokken bij de beoordeling, op grond van Verordening (EG) 1013/2006 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, van kennisgevingen voor invoer/overbrenging van afval ten behoeve van verbranding in Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer