Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2019, 55480Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage

Logo Olst-Wijhe

Voor de locaties Ambachtsweg 5 en Industrieweg 1c te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 5817, 6889, 7011, 6947 en 6948) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de vestiging van twee touringcarbedrijven planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019004023-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.