Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 55468Ruimtelijke plannenBestemmingsplan 'Nibbixwoud - Dorpsstraat 12B-12E' onherroepelijk

Logo Medemblik

Op 11 juli 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Nibbixwoud – Dorpsstraat 12B-12E’ vast. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen mogelijk met op twee van de drie kavels een paardrijbak met veldschuur. Op deze manier wordt een goed bij de omgeving/lintbebouwing passende woonbestemming gerealiseerd. Dat vormt een stedenbouwkundige verbetering ten opzichte van de voormalige bedrijfsmatige functie.

Het besluit lag van 26 juli 2019 tot 6 september 2019 ter inzage. In die periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het besluit.

Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan ‘Nibbixwoud – Dorpsstraat 12B-12Eop 6 september 2019 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.