Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 54836Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor de regionale specifieke eisen voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/035926

  • 1. Op 26 september 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor de regionale specifieke eisen voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie.

  • 2. Op grond van artikel 4, twaalfde lid, in samenhang met artikel 51 van Verordening (EU) 2016/1719 (hierna: FCA Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Op grond van artikel 4, vijfde lid, in samenhang met artikel 4, negende lid, van de FCA Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen. Voor zover bekend is dat op 26 maart 2020.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 21 oktober 2019 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/19/035926 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.