Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 54780VergunningenHollands Kroon, week 40 verleende uitgebreide omgevingsvergunning 8 woningen aan de Koningin Wilhelminaweg 12 t/m 20 1774 AA in Slootdorp.

Logo Hollands Kroon

Soort bekendmaking: uitgebreide Omgevingsvergunning

Zaaknummer : Z-188236

Plaats : Slootdorp

Omschrijving : bouwen van 8 woningen

IMRO Identificatienummer: NL.IMRO.1911.OVSloosdorpWM001-va01

Ter inzage

De stukken liggen met ingang van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 op afspraak ter inzage. Wilt u een afspraak maken om de vergunning in te zien of meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 – 321 5000.

 

De stukken zijn als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1911.OVSlootdorpWM001-va01

 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.OVSlootdorpWM001-va01

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, binnen de termijn van ter inzage legging, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Kosten

Aan het instellen van beroep en het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.