Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 5473Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan De Kwekerij in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Kwekerij te Maarssen vanaf vrijdag 1 februari 2019 tot en met donderdag 14 maart 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied ligt in de nieuwbouw woonbuurt De Kwekerij in Maarssen. Dit is een voormalige kwekerij waar woningen gebouwd zijn. In het midden van het woonbuurtje is ruimte gereserveerd voor een hoofdgebouw aan een pleintje. Het hoofdgebouw ligt aan de westzijde van het pleintje.

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het hoofdgebouw van één naar twee woningen. Alle overige planregels voor de locatie, specifiek ook de regels ten aanzien van de beeldkwaliteit, blijven behouden.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHfddekwekerijMDP-ON01) vanaf vrijdag 1 februari raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 1 februari 2019 tot en met donderdag 14 maart 2019 zonder afspraak inzien in de kast van het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 1 februari 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze De Kwekerij, Z/18/143043. 

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met de heer S.E. D’Agostino (14 0346).

Informatie

Ook voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer S.E. D’Agostino (tel. 14 0346).