Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 54577OverigWet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Haarlemmermeer

Aanwijzen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 oktober 2019, onder nummer 2019.0040560, heeft besloten categorieën van gevallen aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht en om zijn eerdere categorieënbesluit, d.d. 21 oktober 2010 nummer 2010.0037928 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op 5 oktober 2019.

Het raadsbesluit ligt met het raadsvoorstel en de twee bijlagen daarvan ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.