Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 54179Interne regelingen

Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

20 september 2019,

nr. BS/2019017801

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

artikel 2 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen.

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel 4 bij de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt vervangen door tabel 4, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 september 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst en worden gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP) en onder http://puc.overheid.nl.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 4: Overzicht humanitaire operaties per 5 september 2019

(ad artikel 1, onderdeel a, onder 2°, VVHO)

 

Inzet in het kader van de Nederlandse bijdrage aan de humanitaire operatie:

Datum aanvang

Datum einde

001

United World Food Program (UN WFP) nabij Somalië

04-03-2008

31-12-2009

003

NAVO operatie Allied Protector, m.i.v. 14 maart 2009;

14-03-2009

31-12-2010

004

Humanitarian Aid and Disaster Relief Haiti (HADR Haiti).

14-01-2010

31-12-2011

005

Hulp Noord Irak

17-08-2014

31-12-2015

006

Operatie Tricolette (in het kader van Humanitaire Noodhulp Ebola Bestrijding

24-10-2014

31-12-2016

007

Urban Search and Rescue (USAR)

15-04-2015

 

008

Humanitaire Noodhulp Dominica

01-09-2015

31-12-2016

009

Noodhulp Haïti

06-10-2016

31-12-2017

010

Noodhulp bovenwindse eilanden en Dominica

07-09-2017

 

011

Inzet Bahama’s na Orkaan Dorian

05-09-2019