Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2019, 53593VergunningenGemeente Heusden - Evenementenvergunning

Logo Heusden

De burgemeester van Heusden heeft op 25 september 2019 vergunning verleend aan In Den Gekroonden Hoed voor het Elsfoutival op de kruising van de Heusdenseweg en de Kerkstraat in Elshout op 24 februari 2020 van 14.00 uur tot 20.00 uur. Vanwege dit evenement is de Heusdenseweg vanaf de kruising met de Oosterseweg tot de kruising met de Wolfshoek afgesloten. Daarnaast is de Kerkstraat afgesloten vanaf de kruising met de Schanswijk tot de Heusdenseweg. Er worden omleidingen ingesteld. De vergunning is verzonden op 25 september 2019 en bij de gemeente bekend onder nummer 00600986.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken:

 

 • 1.

  Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

 • 2.

  U kunt ook uw bezwaar per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening.

Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

 

U kunt Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffiekosten betalen.

 

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Veiligheid en Handhaving van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.