Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 september 2019, nr. MINBUZA-2019.4339-69, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP vierde kwartaal 2019)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP 2018–2022 geldt voor de periode vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2019 voor subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen, het aanbieden van trainingen en het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten een subsidieplafond van € 10.100.000,–. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende soorten subsidies:

 • a. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen voor de volgende soorten opleidingen:

  • 1) Short Courses: € 0,–;

  • 2) Masters: € 0,–.

 • b. subsidies voor activiteiten gericht op het aanbieden van de volgende soorten trainingen:

  • 1) Opfriscursussen: € 1.200.000,–;

  • 2) Tailor-made trainingen: € 0,–.

 • c. subsidies voor activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-made trainingen Plus:

  € 2.700.000,–, welk bedrag als volgt is verdeeld over zes openstellingen:

  • 1) één openstelling van € 900.000,–;

  • 2) vier openstellingen van € 400.000,–;

  • 3) één openstelling van € 200.000,–.

  Hierbij geldt dat indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor één van deze openstellingen, deze beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in de eerste daaropvolgende openstelling binnen de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

 • d. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten: € 6.200.000,–, welk bedrag als volgt is verdeeld over zeven openstellingen:

  • 1) twee openstellingen van € 1.200.000,–;

  • 2) twee openstelling van € 1.000.000,–;

  • 3) drie openstelling van € 600.000,–.

  Hierbij geldt dat indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor één van deze openstellingen, deze beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in de eerste daaropvolgende openstelling binnen de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Artikel 2

Voor de openstellingen genoemd in artikel 1, onder c en onder d, worden op www.nuffic.nl nadere beleidsregels bekend gemaakt.

Artikel 3

 • 1. De landenlijst in de Annex bij de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018-2022)1 wordt vervangen door de volgende landenlijst:

  Annex Landenlijst Orange Knowledge Programme (OKP)

  #

  Categorie A

  Categorie B

  Categorie C

   

  Bangladesh

  Afghanistan

  Albanië

   

  Benin

  Burkina Faso

  Armenië

   

  Burundi

  DR Congo

  Bhutan

   

  Colombia

  Guinea

  Bolivia

   

  Egypte

  Guatemala

  Cambodja

   

  Ethiopië

  Jemen

  Cuba

   

  Ghana

  Libanon

  Filipijnen

   

  Indonesië

  Liberia

  Georgië

   

  Irak1

  Niger

  Macedonië

   

  Jordanië

  Nigeria

  Nepal

   

  Kenia

  Senegal

  Nicaragua

   

  Mali

  Sierra Leone

  Pakistan

   

  Mozambique

  Soedan

  Peru

   

  Myanmar

  Somalië

  Sri Lanka

   

  Oeganda

  Zuid Soedan

  Suriname

   

  Palestijnse Gebieden

  Zambia

  Thailand

   

  Rwanda

   

  Zimbabwe

   

  Tanzania

     
   

  Tunesië

     
   

  Vietnam

     
   

  Zuid-Afrika

     
  X Noot
  1

  Met uitzondering van activiteiten gericht op verstrekking van individuele beurzen en Tailor-made Trainingen.

 • 2. Voor subsidieverlening in de periode bedoeld in artikel 1 geldt dat Guinee, Liberia en Sierra Leone behoren tot de landen opgenomen in Categorie A van de landenlijst genoemd in het eerste lid.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

Naar boven