Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 53363Ruimtelijke plannen



Ontwerpbestemmingsplan Loostraat 8, Bemmel

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Loostraat 8, Bemmel ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementengebouw mogelijk.

 

Voor welk gebied?

Het plangebied ligt aan de Loostraat 8 in Bemmel. Globaal weergegeven ligt aan de zuidzijde van het plangebied de Herckenrathweg en aan de westzijde de Loostraat. Ten noordoosten van het plangebied ligt de Gruit.

 

Wat is het plan?

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementengebouw met 10 appartementen aan de Loostraat 8 in Bemmel mogelijk.

 

Wat ligt ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

De gemeenteraad heeft het voornemen om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.219-ON01 of via http://www.officielebekendmakingen.nl.

Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.

 

Wilt u reageren?

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 13 november 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Voor  een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.

 

Bemmel, 2 oktober 2019