Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 53272VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 66 in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 september 2019 tot en met donderdag 7 november 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 66 in Loenen aan de Vecht ter inzage ligt. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

Het aanbrengen dan wel de legalisatie van wijzigingen aan het Rijksmonumentale woonhuis.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (dossier 190460) vanaf vrijdag 27 september 2019 na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Teters (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 27 september 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Teters (140346).