Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Intrekkingen Nederlanderschap

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-55061891549, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 tot intrekking van het Nederlanderschap, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap van Az Edinne Benaissa, geboren op 25 augustus 1993 te Al Hoceima, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-55061642849, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 tot intrekking van het Nederlanderschap, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap van Benyamine Fadlaoui, geboren op 1 maart 1993 te Den Haag, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-2786497685, is de beschikking d.d. 11 september 2017 tot intrekking van het Nederlanderschap, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap van Driss Daouayry, geboren op 24 november 1987 te Den Haag, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-6188672303, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 tot intrekking van het Nederlanderschap, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap van Mounir El Kharbachi, geboren op 14 december 1981 te Den Haag, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-70787658859, is de beschikking d.d. 16 april 2019 tot intrekking van het Nederlanderschap, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap van Ridvan Öz, geboren op 26 mei 1995 te Utrecht, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Ongewenstverklaringen

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-55061891549, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 waarbij Az Edinne Benaissa, geboren op 25 augustus 1993 te Al Hoceima, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 20 september 2019, onder nummer K1-55061642849, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 waarbij Benyamine Fadlaoui, geboren op 1 maart 1993 te Den Haag, geboren op 1 maart 1993 te Den Haag, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 20 september 2019, onder nummer K1- K1-2786497685, is de beschikking d.d. 11 september 2017 waarbij Driss Daouayry, geboren op 24 november 1987 te Den Haag met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 20 september 2019, onder nummer K1- K1-6188672303, is de beschikking d.d. 11 juli 2018 waarbij Mounir El Kharbachi, geboren op 14 december 1981 te Den Haag met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 20 september 2019, onder nummer K1- K1-70787658859, is de beschikking d.d. 16 april 2019 waarbij Ridvan Öz, geboren op 26 mei 1995 te Utrecht met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard, ingetrokken. Betrokkene of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL.

Naar boven