Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 52558Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Donzel 21 Nistelrode

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Donzel ong. Nistelrode ‘(naast 21) met IDN-code NL.IMRO.1721.BPDonzelongNTRD-ow01.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat westelijke gedeelte van het perceel, dat nu tuin is, gebruikt kan worden voor het bouwen van één woning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 september 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 25 september 2019