Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 52193VergunningenBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning, Perkinsbaan 1 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Ter inzage termijn: 20 september 2019 t/m 1 november 2019

Perkinsbaan 1, 3439ND Nieuwegein

Omschrijving: het realiseren van 123 appartementen/woningen en een commerciële ruimte

Kenmerk: 748699

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor het realiseren van 123 appartementen/woningen en een commerciële ruimte op het perceel Perkinsbaan 1 te Nieuwegein

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code IMRO code NL.IMRO.0356.OVPW2019002-ON01.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein (RD), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.