Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 52060VergunningenHollands Kroon - week 38 - Ontwerp omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van de school De Snip op het perceel Dorpsstraat 146, 1733 AR Nieuwe Niedorp

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 2.1 lid 1 onder d van de Wabo

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning Z-243063

Plangebied: Dorpsstraat 146 1733 AR Nieuwe Niedorp

Doel plan: brandveilig gebruiken van deze school

Datum publicatie: 19 sept 2019

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 19 sept 2019 gedurende zes weken tot en met 29 okt 2019, ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. U kunt tevens de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende de inzagetermijn digitaal opvragen bij vergunningen@hollandskroon.nl. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088 – 321 5000.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraa 146 Nieuwe Niedorp.

 

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen via telefoonnummer 088 – 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 29 oktber 2019 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.