Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2019, 51949Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ter inzage

Logo Olst-Wijhe

Voor de locatie Elshofweg naast 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 2382 en 2383) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van één starterswoning in het exploitatiegebied, gelegen in het buurtschap Elshof naast Elshofweg 11 te Wijhe door toepassing van het buurtschappenbeleid planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.173.BP20190101-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 september 2019 tot en met 6 oktober 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.