Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 51827Instelling gemeenschappelijke regelingenWijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

Logo Haarlem

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn:

 

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 gaat fuseren met de gemeente Haarlemmermeer;

 • -

  de nieuw te vormen gemeente heeft besloten per 1 januari 2019 uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 2016;

 • -

  dit besluit aanleiding geeft de vigerende Gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen.

Gelet op:

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUITEN

 

Met toestemming van de gemeenteraden van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort vast te stellen het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 2016. Het wijzigingsbesluit betreft de volgende aanpassingen:

Artikel I

A

De eerste alinea van de aanhef van de intitulé komt te luiden:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

 

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

  In de vergadering van het bestuur heeft het lid vanuit Haarlem 4 stemmen, de leden uit Heemstede en Bloemendaal ieder 2 stemmen en het lid uit Zandvoort 1 stem.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

De burgemeester,

E. Roest

De secretaris,

W. Atsma

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem

De burgemeester,

Drs. J. Wienen

De secretaris,

J. Scholten

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Heemstede

De burgemeester,

Mr. A. Nienhuis

De secretaris,

H. de Vos

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort

De burgemeester,

N. Meijer

De secretaris,

Mr. W. van den Berg,

gemeentesecretaris