Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 51691Liquidaties

Fundacion Iglesia de Dios de Bonaire ‘Cristo Agua de Vida’ in liquidatie

Vastlegging van een besluit door het bestuur van Fundacion Iglesia de Dios de Bonaire ‘Cristo Agua de Vida’ gezeteld te Kralendijk, Bonaire gehouden op 1 september 2019.

Het bestuur van Fundacion Iglesia de Dios de Bonaire 'Cristo Agua de Vida' heeft op 1 september 2019, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de stichting, het volgende besloten:

  • 1. de stichting te ontbinden;

  • 2. als vereffenaar, voor zover nog nodig, aan te wijzen meneer Alejandro Enrique Suarez Campos;

  • 3. van het optreden van de vereffenaar opgaaf te doen bij het handelsregister;

  • 4. de vereffenaar aan te wijzen als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, gedurende een periode van tien jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.

Getekend te Kralendijk, Bonaire 1 september 2019