Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 51554OverigOntwerp omgevingsvergunning met ontwerp ruimtelijke onderbouwing voor het bouwen van een pompstation op het bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk ten behoeve van een aan te leggen warmteleiding, gemeente Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van pompstation ten behoeve van de warmteleiding aan de oostkant van het bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk met de daarbij behorende (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing (met bijbehorende stukken) ter inzage wordt gelegd.

 

Beschrijving plan

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de bouw van een pompstation ten behoeve van de warmtelevering via een aan te leggen warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio. Deze functie past niet binnen de bestemming “Groen” zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan “Klappolder”. Door een uitgebreide Wabo procedure te doorlopen kan de functiewijziging met bouwmogelijkheid gerealiseerd worden.

 

Zienswijzen 

De stukken liggen van donderdag 19 september 2019 tot en met woensdag 30 november 2019 ter inzage:

 

 

  • 1.

    Ruimtelijke plannen Lansingerland

(https://1621.ropubliceer.nl/?phID=446DCCF5-E3BC-42E0-A667-D41895416614)

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van burgemeester en wethouders, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0081P01. Voor het indienen van een mondeling zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.