Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2019, 51302Overige mededelingen aan het wegverkeerBekendmaking

Logo Tholen

Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een inrit bij de woning aan Biernesstraat 15 te Sint-Annaland. De aanvraag staat bekend onder zaak 164216.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit (zaak 164216) waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt.

Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl.

 

Tholen 16 september 2019

Burgemeester en wethouders van Tholen,

Namens deze:

het hoofd van de afdeling Openbare werken

ing. W.J. de Voogd van der Straaten