Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 51282Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2019, kenmerk 1564448-193842-OBP, houdende ontslag van de heer D. Hoefsmit als voorzitter van het CAK

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 12, tweede lid, tweede volzin, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Aan de heer D. Hoefsmit ontslag te verlenen als voorzitter van het CAK per 1 september 2019.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge