Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 51265Overig

Besluit tot vervanging Donor archief 1998–2010 CIBG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

  • Artikel 7 van de Archiefwet.

  • Artikel 6 eerste lid van het Archiefbesluit 1995.

  • Artikel 26b van de Archiefregeling 2009.

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit heeft betrekking op archiefbescheiden op papier die behoren tot het donor archief van het CIBG. Deze archiefbescheiden worden vervangen door digitale reproducties. Deze vervanging betreft alle papieren donorformulieren die betrekking hebben op de donor registraties in de periode 1998–2010 zoals beschreven in de selectielijst van het CIBG en de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting 1995–.

Artikel 2

De digitale reproductie geschiedt ten minste overeenkomstig de specificaties en instellingen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek substitutie Donorregister 1998–2010.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het Handboek substitutie Donorregister 1998–2010. Het handboek ligt ter inzage bij het CIBG.

Den Haag, 4 juli 2019

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, N.A. Laagland Directeur CIBG