Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 51263VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het ’75 jaar Bevrijding’, op het plein aan de Molenhoeven, 5472 PD Loosbroek.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de onderstaande wegen voor alle verkeer behalve voetgangers op 28 september 2019:

van 19.00 uur tot 22.30 uur

- Molenhoeven

van 19.30 uur tot 20.00 uur

- Dorpsstraat (tussen huisnummer 22 en 88)

- Schaapsdijk (tussen Dorpsstraat en Molenhoeven/Bergakkers)

- Bergmolen (vanaf Bergmolen 5 tot Molenhoeven/Schaapsdijk)

Het besluit is verzonden op: 16 september  2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 16 september 2019