Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 51106VergunningenGemeente Zaanstad - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Zuiddijk 400, 1505HE Zaandam

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot de uitbreiding van kade Kenz Figee.

 

Aanvrager: Belfis B.V.

Zaaknummer: 160290

OLO-nummer: 1984115

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Zaanstad, de balie Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam.

 

De locatie van de ontwerpbeschikking wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0479.O20151072-0001

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

 

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.