Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 50975VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis (Vijverhof), Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 13 september 2019 tot en met 25 oktober 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het perceel Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning betreft het uitvoeren van diverse (bouw)werkzaamheden aan de buitenplaats Vijverhof en ziet toe op de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

- het veranderen van een rijksmonument (art. 2.1 lid 1.f Wabo).

Inzien

Het ontwerpbesluit (dossiernummer 180573) is vanaf 13 september 2019 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf 13 september 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P. Schoemaker (14 0346).