Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 50968Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor het regionale ontwerp van langetermijn transmissierechten voor de Hansa-regio, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/035514

  • 1. Op 6 september 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor het regionale ontwerp van langetermijn transmissierechten voor de Hansa-regio.

  • 2. Op grond van artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van Verordening 2016/1719 (FCA Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Op grond van artikel 4, negende lid, van de FCA Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen. Voor zover bekend is dat op 6 maart 2020.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 30 september 2019 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/19/035514 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.