Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 50867VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, instellen parkeerverbod Rijnweide, Cothen

Logo Wijk bij Duurstede

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede;

overwegende:

 

 • -

  Dat de bereikbaarheid voor alle voertuigen, waaronder hulpdiensten, ten alle tijden gewaarborgd moet blijven;

 • -

  Dat een beperkte bereikbaarheid een negatieve invloed heeft op de veiligheid;

 • -

  Dat de Rijnweide een smalle straat is;

 • -

  Dat er regelmatig auto’s geparkeerd staan ter hoogte van de aansluiting met de Hinkerstraat;

 • -

  Dat grotere voertuigen, waaronder brandweervoertuigen, onvoldoende manoeuvreerruimte hebben;

 • -

  Dat dit de bereikbaarheid van de Rijnweide voor hulpdiensten aantast;

 • -

  Dat het hierdoor wenselijk is dat er geen auto’s geparkeerd staan op de Rijnweide ter hoogte van de aansluiting met de Hinkerstraat;

 • -

  Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de WVW1994 ten grondslag liggen:

  • -

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • -

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer

 • -

  Dat op 24 juli dit besluit is voorgelegd aan de Regio Politie Utrecht District Heuvelrug overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • -

  Dat de politie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgenomen maatregelen;

 • -

  Dat de Rijnweide in beheer en onderhoud is van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelet op artikel 18, lid 1 d, van de Wegen Verkeerswet 1994 alsmede gelet op het bepaalde in (Hoofdstuk 2 van) het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

B e s l u i t e n :

 • -

  door het aanbrengen van een gele onderbroken streep een parkeerverbod in te stellen op de Rijnweide ter hoogte van de aansluiting met de Hinkerstraat;

 • -

  overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegver­keer dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Wijkse Courant;

  

Wijk bij Duurstede, 29 augustus 2019,

 

Burgemeester en wethouders voor­noemd,

namens hen,

  

P. van der Linden  

Vervangend teamleider Leefomgeving

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaarschrift uw naam, adres en datum en onderteken het. Maak duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens en Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Wilt u opschorting? Vraag dan gelijktijdig met het indienen van uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening (schorsing) aan bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Stuur uw verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat u bij de rechtbank griffierecht moet betalen.

Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar? Raadpleeg dan de website www.rijksoverheid.nl. Typ rechtsboven bij Zoeken in: ‘ Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.

Meer informatie

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente.

 

 Bijlage 1: Situatie Rijnweide