Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 50825Interne regelingen

Maandbrief VBD augustus 2019

2 augustus 2019,

nr. BS/2019015297

De Staatsecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

aug-19

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

24,16167

26,14845

50,31012

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

24,16167

26,14845

50,31012

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98310

19,81257

13,07422

32,88679

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61110

21,03141

13,21663

34,24804

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61110

21,03141

13,21663

34,24804

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 294,98

4. ongehuwd

1,61110

17,24575

6,60831

23,85406

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

32,84342

35,23008

68,07350

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

32,84342

35,23008

68,07350

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11190

26,93161

17,61504

44,54665

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52550

40,80400

51,61875

92,42275

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52550

40,80400

51,61875

92,42275

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 294,98

4. ongehuwd

1,52550

33,45928

25,80937

59,26865

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46440

18,32095

4,61452

22,93547

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46440

18,32095

4,61452

22,93547

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 294,98

4. ongehuwd

1,46440

15,02318

2,30726

17,33044

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46440

18,32095

22,14968

40,47063

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46440

18,32095

22,14968

40,47063

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 294,98

4. ongehuwd

1,46440

15,02318

11,07484

26,09802

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

775,77000

1,91474

23,05311

24,96785

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

775,77000

1,91474

23,05311

24,96785

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 294,98

4. ongehuwd

775,77000

1,57009

11,52656

13,09665

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,66950

52,50264

40,44370

92,94634

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,66950

52,50264

40,44370

92,94634

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 294,98

4. ongehuwd

7,66950

43,05217

20,22185

63,27402

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

21,01962

28,31859

49,33821

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

21,01962

28,31859

49,33821

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98310

17,23608

14,15930

31,39538

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

327,05500

7,73112

18,48666

26,21778

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

327,05500

7,73112

18,48666

26,21778

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 179,10

4. ongehuwd

327,05500

6,33951

9,24333

15,58284

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,92010

44,66978

50,77909

95,44887

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,92010

44,66978

50,77909

95,44887

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 294,98

4. ongehuwd

3,92010

36,62922

25,38955

62,01877

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78970

46,94593

52,72420

99,67013

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78970

46,94593

52,72420

99,67013

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 179,10

4. ongehuwd

0,78970

38,49566

26,36210

64,85776

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

8,49681

44,66359

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

8,49681

44,66359

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

4,24840

33,90516

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

39,29773

75,46451

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

39,29773

75,46451

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

19,64887

49,30563

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

12,74521

48,91199

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

12,74521

48,91199

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

6,37261

36,02937

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,27910

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,27910

0,00000

16,38000

16,38000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,72870

0,35993

35,22634

35,58627

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,72870

0,35993

35,22634

35,58627

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 179,10

4. ongehuwd

4,72870

0,29514

17,61317

17,90831

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

28,03058

38,94690

66,97748

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

28,03058

38,94690

66,97748

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11190

22,98507

19,47345

42,45852

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 400,33

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,17030

31,94422

55,57491

87,51913

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,17030

31,94422

55,57491

87,51913

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 294,98

4. ongehuwd

4,17030

26,19426

27,78745

53,98171

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

196,00900

27,50578

60,66725

88,17303

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

196,00900

27,50578

60,66725

88,17303

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 294,98

4. ongehuwd

196,00900

22,55474

30,33362

52,88836

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

28,03058

30,95779

58,98837

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

28,03058

30,95779

58,98837

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11190

22,98507

15,47890

38,46397

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

18,18163

29,49814

47,67977

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

18,18163

29,49814

47,67977

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98310

14,90894

14,74907

29,65801

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,26110

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,26110

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90390

0,57219

7,84463

8,41682

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90390

0,57219

7,84463

8,41682

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 179,10

4. ongehuwd

0,90390

0,46919

3,92232

4,39151

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

22,77336

7,66106

30,43442

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

22,77336

7,66106

30,43442

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11190

18,67416

3,83053

22,50469

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,81960

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,81960

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57130

9,27142

9,37549

18,64691

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57130

9,27142

9,37549

18,64691

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 179,10

4. ongehuwd

10,57130

7,60257

4,68774

12,29031

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

augustus 2019

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

24,16167

26,14845

50,31012

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

24,16167

26,14845

50,31012

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98310

19,81257

13,07422

32,88679

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

24,16167

13,07422

37,23589

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61110

21,03141

13,21663

34,24804

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61110

21,03141

13,21663

34,24804

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 463,54

4. ongehuwd

1,61110

17,24575

6,60831

23,85406

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61110

21,03141

6,60831

27,63972

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

32,84342

35,23008

68,07350

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

32,84342

35,23008

68,07350

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11190

26,93161

17,61504

44,54665

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

32,84342

17,61504

50,45846

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52550

40,80400

51,61875

92,42275

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52550

40,80400

51,61875

92,42275

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 463,54

4. ongehuwd

1,52550

33,45928

25,80937

59,26865

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52550

40,80400

25,80937

66,61337

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46440

18,32095

4,61452

22,93547

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46440

18,32095

4,61452

22,93547

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 463,54

4. ongehuwd

1,46440

15,02318

2,30726

17,33044

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

2,30726

20,62821

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46440

18,32095

22,14968

40,47063

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46440

18,32095

22,14968

40,47063

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 463,54

4. ongehuwd

1,46440

15,02318

11,07484

26,09802

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46440

18,32095

11,07484

29,39579

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

775,77000

1,91474

23,05311

24,96785

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

775,77000

1,91474

23,05311

24,96785

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 463,54

4. ongehuwd

775,77000

1,57009

11,52656

13,09665

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

775,77000

1,91474

11,52656

13,44130

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,66950

52,50264

40,44370

92,94634

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,66950

52,50264

40,44370

92,94634

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 463,54

4. ongehuwd

7,66950

43,05217

20,22185

63,27402

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,66950

52,50264

20,22185

72,72449

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

21,01962

28,31859

49,33821

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

21,01962

28,31859

49,33821

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98310

17,23608

14,15930

31,39538

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

21,01962

14,15930

35,17892

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

327,05500

7,73112

18,48666

26,21778

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

327,05500

7,73112

18,48666

26,21778

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 284,45

4. ongehuwd

327,05500

6,33951

9,24333

15,58284

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

327,05500

7,73112

9,24333

16,97445

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,92010

44,66978

50,77909

95,44887

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,92010

44,66978

50,77909

95,44887

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 463,54

4. ongehuwd

3,92010

36,62922

25,38955

62,01877

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,92010

44,66978

25,38955

70,05933

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78970

46,94593

52,72420

99,67013

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78970

46,94593

52,72420

99,67013

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 284,45

4. ongehuwd

0,78970

38,49566

26,36210

64,85776

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78970

46,94593

26,36210

73,30803

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

8,49681

44,66359

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

8,49681

44,66359

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

4,24840

33,90516

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

4,24840

40,41518

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

39,29773

75,46451

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

39,29773

75,46451

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

19,64887

49,30563

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

19,64887

55,81565

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68950

36,16678

12,74521

48,91199

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68950

36,16678

12,74521

48,91199

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68950

29,65676

6,37261

36,02937

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68950

36,16678

6,37261

42,53939

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,27910

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,27910

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,27910

0,00000

8,19000

8,19000

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,72870

0,35993

35,22634

35,58627

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,72870

0,35993

35,22634

35,58627

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 284,45

4. ongehuwd

4,72870

0,29514

17,61317

17,90831

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,72870

0,35993

17,61317

17,97310

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

28,03058

38,94690

66,97748

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

28,03058

38,94690

66,97748

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11190

22,98507

19,47345

42,45852

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

19,47345

47,50403

€ 663,71

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,17030

31,94422

55,57491

87,51913

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,17030

31,94422

55,57491

87,51913

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 463,54

4. ongehuwd

4,17030

26,19426

27,78745

53,98171

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,17030

31,94422

27,78745

59,73167

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

196,00900

27,50578

60,66725

88,17303

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

196,00900

27,50578

60,66725

88,17303

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 463,54

4. ongehuwd

196,00900

22,55474

30,33362

52,88836

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

196,00900

27,50578

30,33362

57,83940

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

28,03058

30,95779

58,98837

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

28,03058

30,95779

58,98837

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11190

22,98507

15,47890

38,46397

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

28,03058

15,47890

43,50948

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98310

18,18163

29,49814

47,67977

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98310

18,18163

29,49814

47,67977

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98310

14,90894

14,74907

29,65801

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98310

18,18163

14,74907

32,93070

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,26110

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,26110

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,26110

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90390

0,57219

7,84463

8,41682

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90390

0,57219

7,84463

8,41682

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 284,45

4. ongehuwd

0,90390

0,46919

3,92232

4,39151

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90390

0,57219

3,92232

4,49451

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11190

22,77336

7,66106

30,43442

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11190

22,77336

7,66106

30,43442

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11190

18,67416

3,83053

22,50469

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11190

22,77336

3,83053

26,60389

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,81960

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,81960

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,81960

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57130

9,27142

9,37549

18,64691

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57130

9,27142

9,37549

18,64691

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 284,45

4. ongehuwd

10,57130

7,60257

4,68774

12,29031

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57130

9,27142

4,68774

13,95916

€ 516,22