Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 50816Vergunningen

Kennisgeving verlengen proceduretermijn MVK De Kooy, Rijksweg 20, Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving verlengen proceduretermijn

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken heeft verlengd.

Bedrijf: 14B46 – MVK De Kooy

Locatie: Rijksweg 20, 1786 PT Den Helder

Activiteit: Bouwen

Voor: Plaatsen tent t.b.v. NH90 tijdelijke wasplaats helikopters

Aanvraagdatum: 29 mei 2019

Verzenddatum: 10 september 2019

Zaaknummer: 2019/0616

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact