Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2019, 50709Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan wijziging van Olthofsweg 3, Dalkruid 21b en Molenweg 1

Logo Hellendoorn

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal ligt vanaf woensdag 18 september 2019 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 30 oktober 2019 het ontwerpbestemmingsplan wijziging bestemmingsplan Olthofsweg 3, Dalkruid 21b en Molenweg 1 ter inzage.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via https://afspraken.hellendoorn.nl/ of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0548-630 214.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de unieke ID:  NL.IMRO.0163WPBUWONEN-ON01

inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/2m7erHn

Downloaden en inzien van het ontwerpbestemmingsplan is mogelijk via de link:

https://bit.ly/2kzkKmB

Het betreft een wijziging van 3 locaties binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2009. Het betreft de locaties Olthofsweg 3, Dalkruid 21b en Molenweg 1.

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de agrarische bestemming die op de woningen ligt, om te zetten naar een woonbestemming. De woningen worden/zullen als reguliere woning gebruikt (gaan) worden.

Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling of elektronisch per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200,7440 AE Nijverdal (of elektronisch naar gemeente@hellendoorn.nl).

Een zienswijze dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).