Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 50319VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van de evacuatietocht en verbroederingslunch

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van de evacuatietocht met verbroederingslunch, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod en het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

het instellen van een tijdelijk parkeerverbod van onderstaande weggedeelte(n):

 

Locatie : Pastoor Arnoldstraat te Heusden

Datum : 22 september 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Locatie : Pastoor Arnoldstraat te Heusden

Datum : 22 september 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur.