Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 50194Vergunningen

Besluit Autoriteit Consument en Markt op aanvraag vergunning voorgenomen concentratie PostNL N.V. en Sandd (SHM Beheer II B.V.)

Zaaknummer ACM/19/035460

In Staatscourant 21030 van 11 april 2019 staat de aanvraag voor een vergunning in de zin van artikel 42 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende:

PostNL N.V. wil Sandd (SHM Beheer II B.V.) overnemen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft besloten dat zij geen vergunning verleent voor deze concentratie van PostNL N.V. en Sandd (SHM Beheer II B.V.). Dit besluit heeft de ACM op 5 september 2019 aan partijen bekendgemaakt

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging